logotyp

Aktuality ZŠ Velká Bíteš

Světový den zvířat

Světový den zvířat4. října mají svátek Františkové, všem srdečně blahopřejeme!
V tento den si také připomínáme Světový den zvířat, jejichž patronem je Svatý František z Assisi. S životem tohoto ochránce všeho živého jsou naše děti při výročí jeho smrti každoročně seznamováni.
Je to také vhodná příležitost zopakovat si a prohloubit některá témata environmentální výchovy. Mnohdy se setkáváme s úzkým pojetím tohoto předmětu, to znamená s negativními dopady lidského působení na Zemi pouze na člověka. Lidé jsou ale jen jedněmi z mnoha obyvatelů naší planety a většina těch ostatních má mnohem delší historii. Nesmíme zapomínat na nevyhnutelnost respektování zákonitostí života veškeré fauny i flóry naší planety. V opačném případě je katastrofický scénář nejen pro lidskou rasu nevyhnutelný. Červený seznam ohrožených živočichů a rostlin, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), čítá už přes 120 tisíc druhů. Více než 32 tisícům z nich hrozí v blízké době vyhynutí.
Světový den zvířat si naši žáci připomínají také výtvarnou a pracovní činností, pro letošní rok tematicky zaměřenou na šelmy -viz fotogalerie.

Den české státnosti

Den české státnosti

28. září si připomeneme smrt patrona české země Svatého Václava.
Pro děti školou povinné je tento den určitě významný také tím, že se jedná o státní svátek, tudíž nemusí do školy.
I když je pohled historiků na jednoho z prvních Přemyslovců často rozporuplný a mnohé události z jeho života jsou dílem nepodložených legend, Svatý Václav se stal symbolem české státnosti a v nelehkých dobách českých dějin také významným stmelujícím prvkem národního uvědomění a jednoty.
Všechny souvislosti spojené s tímto významným výročím si naši žáci každoročně připomínají v hodinách občanské nauky a dějepisu. Zcela jistě je již v budoucnu nepřekvapí otázka, kdo byl Svatý Václav, vyobrazený na naší dvacetikoruně.

Nový školní rok 2020/2021

1.září 2020 jsme zahájili výuku na ZŠ při DPN Velká Bíteš - školní rok 2020/2021.
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se bude jednat o období ne zcela jednoduché. Očekává nás mnoho změn a překážek, se kterými se budeme muset vyrovnat. Nutností se stane vycházet z aktuální situace - flexibilně na ni reagovat a přizpůsobovat se.
Bonusem naší školy je fakt, že s dětmi pracují speciální pedagogové s letitou praxí, mající adekvátní zaměření - etopedie, psychopedie. Ředitelka školy a všichni třídní učitelé jsou maximálně nakloněni a připraveni na spolupráci s kmenovými školami. Snahou je vzájemná spokojenost všech čtyř stran - ZŠ při DPN + dítěte + kmenové školy + rodičů. Aplikací zkušeností z praxe napomáháme úspěšnému znovuzačlenění dítěte do původního třídního kolektivu /po ukončení hospitalizace/. Rodiče či zákonní zastupci mohou kdykoliv telefonovat, napsat mail a informovat se na prospěch + chování dítěte. Vítáme veškerý zájem, spolupráci, ochotu atd., neboť vše je velkým pomocíkem pro úspěšnou psychickou rekonvalescenci dítěte nejenom v našem zařízení, ale i v kmenové škole a následně pak v domácím prostředí.

Červnové environmentální soustředění

Červnové environmentální soustředění

Environmentální výchova se stala již běžnou součástí vzdělávání žáků a studentů všech typů škol. V té naší byl v letošním školním roce kladen zvýšený důraz na problematiku globálního oteplování a jeho důsledků pro život na Zemi.
Žáci si ve výuce prohlubovali znalosti v oblasti základních podmínek života, ekosystémů a zejména vztahu člověka k životnímu prostředí s důsledky lidské aktivity na něj.
V měsíci červnu si své environmentální znalosti ověřili.
Ti starší si například zahráli hru „Superčlověk“, kdy museli na základě svých znalostí „vytvořit“ člověka naprosto šetrného k přírodě, podporujícího jeho ochranu i se zdůvodněním jeho vlastností a chování. Ti mladší měli zase za úkol vyzdobit si třídy na dané ekologické téma.
Výsledky jejich snažení potvrdily, že tato oblast výchovy byla úspěšná.
Fotodokumentaci si prohlédněte ve fotogalerii.

Kyberprostor - dobrý sluha, ale zlý pán

Kyberprostor - dobrý sluha, ale zlý pán

Nebezpečných jevů v kyberprostoru je velmi mnoho. Nejzranitelnější skupinou jeho uživatelů, v dnešní době již nepostradatelné technické vymoženosti, jsou děti. O tom, že se nejedná o marginální problém, se v naší škole přesvědčujeme poměrně často. Mnohé z dětí mají zkušenosti s různými formami kyberšikany, kyberstalkingu či sextingu nebo jsou postiženy patologickými závislostmi na internetu, sociálních sítích, hraní her apod.
Dané problematice se pedagogové ve spolupráci se zdravotníky věnují celoročně. Cílem je, aby si děti osvojily správnou orientaci a chování v internetovém prostředí. Před letními prázdninami je tato snaha ještě intenzivnější. Během delšího volna děti tráví na internetu (sociálních sítích) mnohem více času a zvyšují se i rizika s tím spojená. Mimo obecných zásad, jak se v kyberprostoru bezpečně pohybovat, je kladen důraz na konkrétní nebezpečné jevy, reálné případy a jejich řešení, metody manipulace dětí, tedy to, co je ohrožuje nejvíce, případně na koho se obrátit v případě patologických jevů.
Nejlepší prevencí je však rozumné, přiměřené, co nejvíce účelné využívání internetu. Sociální sítě dětem nenahradí osobní kontakt, prožívání opravdového života. Především tuto skutečnost se snaží pedagogové dětem předat. Pokud se jim to podaří, bude z rčení „Dobrý sluha, ale zlý pán“ platit většinou jen ta první část.

INFORMACE PRO KMENOVÉ ŠKOLY HOSPITALIZOVANÝCH ŽÁKŮ

INFORMACE PRO KMENOVÉ ŠKOLY HOSPITALIZOVANÝCH ŽÁKŮVeškerá klasifikace a informace o průběhu školní docházky / Osobní záznam / hospitalizovaných žáků budou  zaslány formou důvěrné korespondence do datových schránek příslušných kmenových škol - nejpozději do 23. 6. 2020.

Program školské primární prevence

V únoru naši žáci absolvovali tematicky zaměřené programy „Selektivka na klíč“, které si pro ně připravily pracovnice organizace Střed, z. ú. z Třebíče. Původně měla tato aktivita zahrnovat tři celodenní setkání, epidemiologická  opatření již neumožnila to třetí – březnové.

Hlavním cílem akce bylo posílení kompetencí dětí při orientaci ve složitém sociálním prostředí, kde se ve zvýšené míře vyskytují rizikové faktory.

Záměr programu se povedl, všichni zúčastnění byli spokojení a věříme, že i díky němu se v budoucnu snadněji vypořádají s výše uvedenými nástrahami.

Mimo lektorek organizace Střed, z.u.  si veliké poděkování zaslouží naše paní učitelka Anna Hrubá, jež celý program zajistila. Fotografie si prohlédněte v galerii.

Děkujeme!

ZMĚNA - UPOZORNĚNÍ

ZŠ při DPN Velká Bíteš na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotníctví ve spolupráci s MŠMT opětovně zahájila prezenční výuku dne 11. 5. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k tomu, že ZŠ při DPN Velká Bíteš je zařezena do sítě škol, platí i pro naše zařízení mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Po ukončení jarních prázdnin 15. 3. 2020 zůstává naše škola i nadále uzavřena, a to až do odvolání mimořádného opatření.
Mgr. Alice Bednářová, ředitelka školy

Informace zřizovatele ZŠ při DPN Velká Bíteš

Informace zřizovatele ZŠ při DPN Velká Bíteš

Březen- měsíc knihy

Březen- měsíc knihyAno, před několika lety se slavil a připomínal "svátek knihy" vehemnetně, až to někomu mohlo být nepříjemné. Jako dárky ze školy za výborné výsledky v soutěžích, olympiádách atd, se dostávaly knihy.
     Dnešní doba je však jiná, zcela diametrálně odlišná. Děti jsou vtaženy do síly sociálních sítí - čtou si maximálně příspěvky a komentáře na FB, blogy na webech atd. A to je velká škoda. Vždyť právě "ve společnosti knihy" - její četby - nám na maximum pracuje fantazie. Barvité představy se mohou pro některé stát dokonce i životní inspirací. Četba je nenásilný výchovně - vzdělávací prostředek - podporující obohacování slovní zásoby, rétoriku, myšlení a v neposlední řadě se jedná o skvělou formu relaxace. A proto se "naše škola" bude "březnové oslavenkyni" věnovat ve všech vyučovaných předmětech v rámci mezipředmětových projektů jednotlivých skupin.

Významné výročí

Významné výročí

27. 1. 2020 si připomínáme 75. výročí osvobození koncentračního tábora smrti Osvětim sovětskými vojáky. Za dobu tragické historie tohoto vyhlazovacího tábora nacistického Německa, tedy od roku 1940 až do roku 1945, v něm mimo nepředstavitelného utrpení našlo smrt asi 1.400.000 lidí. Vražděni byli nejen Židé, ale prakticky všechny národnosti okupované Evropy, české a slovenské vězně nevyjímaje. Toto výročí je nejen připomínkou nelidské genocidy vůči lidem různých národností spáchané nacisty a jejich pomahači v letech 2. světové války, ale také varováním před rizikem vzniku něčeho tak hrůzného.

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných žáků

Veškerá klasifikace žáků získaná během hospitalizace v DPN bude kmenovým školám odeslána během druhé poloviny ledna 2020 /nejpozději však 20.1.2020/ do datových stránek příslušných škol.

Přejeme úspěšný rok 2020

Přejeme úspěšný rok 2020

Aktualita nejen pro nadšence fyziky

Aktualita nejen pro nadšence fyziky

Již v lednu můžeme sledovat jeden ze zajímavých astronomických úkazů – polostínové zatmění Měsíce. Všem, kteří si nechtějí nechat ujít tuto kosmickou událost, připomínáme, že k ní dojde v pátek 10. ledna od 20.10 hodin SEČ.

Přejeme dobrou viditelnost!

Vánoční přání

Vánoční přání

Vánoční výzdoba

Vánoční výzdoba

Především děti již netrpělivě očekávají vánoční svátky. Svátek svatého Mikuláše a sem tam poletující vločky jsou pro ně znamením, že se blíží. Naši žáci společně s paní učitelkami si tuto tajemnou atmosféru vytvořili také krásnou adventní výzdobou školy.

Podívejte se do fotogalerie.

Adventní čas

Adventní časNedělí 1. prosince byl zahájen adventní čas -začalo tak období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. K adventnímu času se váže několik tradic s ním spojených
 • adventní věnec - nese symbolický význam - má zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.
 • 4. prosinec - má svátek Barbora a v tento den se vžila tradice řezání "barborek", tj. větviček jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových."Barborka", která rozkvetla do Vánoc, přináší do domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídá do roka svatbu.
 • 5. prosinec - v podvečer podle  tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Většina děti dostává sladkosti, ovoce, ale najdou se i zlobivější, které obdrží dar od čerta - uhlí a brambory.
 • v adventní době si lidé vyzdobují domovy jmelím, pečou vánoční cukroví, poslouchají čí zpívají vánoční koledy. I naši žáci pod „taktovkou“ skvělého pana učitele hudební výchovy Mgr.Richarda Kučery, zpívají velké množství vánočních písní a koled a musím říct, že si to náležitě užívají.
 • nNa samém sklonku adventu provoní dům upečená vánočka a ozdobený vánoční stromek. Adventní doba je ukončena 24.prosince Štědrým dnem - narozením Ježíška –spojeného s vánoční nadílkou pod stromečkem. Štědrý den je dnem svátečním.
Pojďme si tedy i my užít poklidný adventní čas.

Sorbon – pes fotbalista

Sorbon – pes fotbalista

Dne 18. 11. 2019 prezentovalo na naší škole občanské sdružení Zábavné a Preventivní Soutěže ze Štramberku svůj program zaměřený na vztah lidí ke zvířatům. Žákům i pedagogům byly poutavým a poučným způsobem sděleny důležité informace pro výchovu a výcvik psů. Atraktivita této akce byla umocněna nevšední podívanou, praktickými ukázkami bezchybného chování čtyřnohého kamaráda – psa Sorbona. Program byl ukončen „utkáním“ v kopané mezi žáky a Sorbonem, kde tento psí šampion předvedl své dovednosti v ovládání míče. Všichni přítomní budou na toto setkání zcela jistě dlouho vzpomínat. Fotografie z programu viz fotogalerie.

Děkujeme!

Šikovné ruce

Šikovné ruce

Žáci naší školy, kteří rádi tvoří z různých materiálů, se v letošním školním roce pravidelně scházejí v kroužku Šikovných rukou. Zde nejen realizují a prezentují své nadání v této oblasti, ale také získávají nové zkušenosti a inspiraci od paní učitelky Milady Poláčkové, která tuto mimovyučovací zájmovou aktivitu vede.

Paní učitelce za její ochotu a snahu děkujeme a šikovným dětem přejeme hodně pěkných výtvorů.

Nácvik evakuace žáků

V pondělí 4. listopadu 2019 proběhl v devátém ročníku naší školy nácvik evakuace žáků v případě náhlého požáru. Děti byly nejprve teoreticky seznámeny s postupem evakuace, s únikovou cestou, druhy a použitím hasicích přístrojů, připomněly si telefonní čísla, na která v případě nebezpečí mohou volat. Poté si evakuaci vyzkoušely prakticky. Nácvik zvládly na výbornou. Na závěr nutno říci, že našim přáním je, aby evakuace školy v případě požáru probíhala vždy jen cvičně.

Mgr. Richard Kučera

Beseda - Právní povědomí

Beseda - Právní povědomí

Dne 5. 11. 2019 proběhla na naší škole beseda žáků s příslušníkem PČR na téma – Právní povědomí.
Akce byla zorganizována pro žáky 2. stupně v rámci doplnění a rozšíření poznatků ve společenskovědní vzdělávací  oblasti. Lektor žákům zajímavým a neformálním způsobem vysvětlil mimo jiné základní pojmy z právní a trestně právní terminologie. Toto přínosné a poutavé setkání se mohlo uskutečnit díky vstřícnosti Policie ČR -  Územního odboru ve Žďáře nad Sázavou nad Sázavou.

Děkujeme!

Halloween

Halloween

Svátek připadající na 31. října, den před křesťanskou slavností Všech svatých. V minulosti se Halloween uctíval výhradně v anglicky mluvících zemích, po roce 1989 získal své příznivce i u nás. Jeho historie sahá k slavnostem Samhain, kdy skotští Keltové slavili konec žní a příchod zimy. K jeho tradičním symbolům patří dýně, kostýmy, masky, strašidelná výzdoba a černé kočky. Některé z nich se staly inspirací pro výtvarnou tvorbu našich žáků. O tom, jak se jim to s pomocí paní učitelek povedlo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. 

Významný podzimní den

Významný podzimní den

Podzim, období barevné proměny přírody, je také spjat s mnohdy opomíjeným Mezinárodním dnem zvířat stanoveným na 4. října, den, kdy slavíme svátek Sv. Františka z Assisi, patrona všech zvířat. Tento mnich františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata.
Tomuto výročí byl na naší škole vyhrazen prostor pro připomenutí, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našeho světa, zasluhující přiměřenou úctu, respekt a péči.
Při této příležitosti si žáci vyrobili malé zoo – viz fotogalerie.

Škola v plném proudu

Škola v plném proudu
Počáteční napětí doprovázené očekáváním dětí i pedagogů pominulo. Každodenní školní práce se zdárně naplno rozběhla, ze zasloužených prázdnin zbyly pouze vzpomínky. Dokladem může být činnost našich žáků, kteří s pomocí šikovných paní učitelek vytvořili v rámci výtvarné a pracovní výchovy výzdobu školy. Prohlédnout si ji můžete ve fotogalerii.

Tak už nám to brzy začne....

Tak už nám to brzy začne....Žáci, kteří budou nastupovat do ZŠ při DPN Velká Bíteš mají k dispozici veškeré potřebné informace v sekci "Informace pro rodiče" a "Informace o škole" .
Přeji úspěšný start a poklidný školní rok 2019/2020. Mgr. Alice Bednářová - ředitelka školy

Prázdniny se blíží.....

Prázdniny se blíží.....Za pár dní bude konec školního roku. Všechny děti naší školy budou propuštěni do svých domovů. Přejeme jim, aby vykročily tou spávnou nohou a využily prázdniny k odpočinku a načerpání sil do nového školního roku.

Lahodné plody jarních zahrádek

Lahodné plody jarních zahrádek

Květen a červen = nejkrásnější měsíce v roce

Květen a červen = nejkrásnější měsíce v roceJsou před námi dva nejkrásnější měsíce v roce, kdy příroda je v plném rozpuku - všechno kvete, tráva je nádherně zelená, ještě čerstvá. Každý z nás si potřebuje někdy odpočInout- jednak my učitelé, ale i NAŠI žáci. Proto hoši a děvčata vypněte PC, tablety, mobilní telefony a HURÁ DO PŘÍRODY!

Klasifikace za 3. čtvrtletí 2018/2019

Žákům, kteří jsou zde hospitalizováni a do léčby byli přijati do  15.2.2019 bude uzavírána 3.čtvrtletní klasifikace, kterou zapíše třídní učitel do žákovské knížky. Ostatní žáci nebudou ve čtvrtletí klasifikováni a bude jim ponechána pouze dílčí klasifikace z jednotlivých předmětů v ŽK. / Žádáme, aby rodiče pravidelně na dovolenkách kontrolovali získané hodnocení školní práce svého dítěte, a to z důvodu následného nedorozumění a případných nejasností z nevědomosti - děkujeme /

Konečně je tady jaro......

Konečně je tady jaro......

Informace kmenovým školám a rodičům

08.01. 2019
Veškeré podklady potřebné k uzavření klasifikace na kmenových školách hospitalizovaných dětí budou naší školou odeslány nejpozději 17.1.2019. V případě potřeby dřívějšího doručení dílčí nebo závěrečné klasifikace na kmenovou školu kontaktujte ředitelku ZŠ při DPN VB Mgr. Alici Bednářovou bednarova.alice@centrum.cz, 566 532 442

Přejeme úspěšný rok 2019......

Přejeme úspěšný rok 2019......

Adventní čas v ZŠ při DPN Velká Bíteš

Adventní čas v ZŠ při DPN Velká BítešVzorek tvorby našich dětí  v čase předvánočním najdete ve fotogalerii.

Informace pro rodiče dětí nastupujících do ZŠ při DPN Velká Bíteš
- veškeré potřebné informace naleznete na našich stránkách.
V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy na čísle:  566 532 442Začali jsme nový školní rok 2018/2019

Začali jsme nový školní rok 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 4. března – 10. března 2019.

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
________________________________________________________________________________________Konec školního roku - vysvědčení

17.05. 2018
Naše škola není kmenovou školou hospitalizovaných dětí, tudíž nevydává vysvědčení - pouze zasílá podklady kmenovým školám, které na základě těchto informací vystaví žákům vysvědčení.
Veškerou klasifikace ze ZŠ při DPN budeme kmenovým školám odesílat v týdnu 11.6. - 15.6.2018, aby byly informace doručeny včas před klasifikačními poradami KŠ.

Jaro ve Velké Bíteši

24.04. 2018
Konečně jsme se dočkali.....

Princezna ze mlejna

28. března na Den učitelů secvičili členové dramatického kroužku pod vedením Mgr. Richarda Kučery pásmo písní, básní a pohádek, kde stěžejním bodem se stala pohádka Princezna ze mlejna. Představení bylo nejenom pro pedagogy, ale i pro lékaře a zdravotní sestry. Setkalo se s obrovským ohlasem a já říkám: "Jen tak dál...- děti a pane učiteli.Usmívající se

Pololetní vysvědčení

16.01. 2018
Pololetní klasifikace
     Blíží se čas pololetní klasifikace.
Upozorňuji, že ZŠ při DPN Velká Bíteš nevystavuje vysvědčení. Toto zůstává i nadále v kompetenci kmenové školy žáka. Do kmenových škol rozesílá ZŠ při DPN ode všech hospitalizovaných dětí získanou klasifikaci během pobytu v nemocnici /ze všech předmětů/, vždy v dostatečném předstihu, aby mohla kmenová škola na základě získaných podkladů vydat pololetní vysvědčení. Zákonní zástupci hospitalizovaných dětí si musí do kmenové školy pro výpis vysvědčení zajít osobně nebo se telefonicky dohodnout se zástupci kmenové školy.
ZŠ při DPN tyto služby nezajišťuje.
Veškerý potřebný materiál k uzavření klasifikace byl do kmenových škol žáků odeslán
15.ledna 2018.

Zajíčkova chaloupka

01.12. 2017
vystoupení dramatického kroužku
Dne 30.11.2017 jsme zahájili čas Vánoc nejenom venku padajícím sněhem, který plně dotvořil atmosféru, ale především vystoupením členů dramatického kroužku, kteří si pro pedagogy připravili ztvárnění  pohádky Zajíčkova chaloupka - pod vedením pana učitele Mgr. Richarda Kučery.  Velká pochvala a díky všem účinkujícím....

Školní rok 2017/2018 na ZŠ při DPN Velká Bíteš

Vyučování bude zahájeno v pondělí 4. 9. 2017 v 8.45h 

Věci potřebné do školy:
 • žákovská knížka
 • sešity - do každého předmětu alespoň jeden
 • učebnice + pracovní sešity
 • psací potřeby
 • rodiče nebo kmenová škola dodají kopii zprávy z PPP či ŠPZ
 • pokud má dítě IVP, kmenová škola zašle ZŠ při DPN Velká Bíteš elektronicky

Veškerá klasifikace dítěte je evidována a následně po propuštění zasílána na kmenovou školu.
Kmenová škola akceptuje hodnocení získané během pobytu v ZŠ při DPN Velká Bíteš.

_____________________________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

26.06. 2017

Ve školním roce 2016/2017 naší školou prošlo celkem 141 dětí.
První stupeň byl zastoupen počtem 48 dětí.      
Druhý stupeň
počtem 93 dětí.

Žáci byli převážně z běžných základních škol - jejich počet 116
/1.stupeň=44;  2.stupeň=72/.

Ze základní školy praktické navštěvovalo ZŠ při DPN Velká Bíteš 25 žáků. /1.stupeň=4;2.stupeň=21/

Etiologie hospitalizace v DPN:
 • ADHD a s ním spojené poruchy chování
 • silná verbální vulgarita +  fyzická agrese
 • nerespektování autority rodiče, učitele
 • záškoláctví
 • fyzický útok na dospělého
 • krádeže
 • děti AS/autistického spektra/
 • depresivní epizody
 • úzkostné stavy
 • fobické stavy ve vztahu ke škole


Aktuality

Světový den zvířat

clanek
4. října mají svátek Františkové, všem srdečně blahopřejeme! V tento den si také připomínáme S...

Den české státnosti

clanek
28. září si připomeneme smrt patrona české země Svatého Václava.Pro děti školou povinné je ...

Nový školní rok 2020/2021

1.září 2020 jsme zahájili výuku na ZŠ při DPN Velká Bíteš - školní rok 2020/2021. Vzhledem k e...

Červnové environmentální soustředění

clanek
Environmentální výchova se stala již běžnou součástí vzdělávání žáků a studentů všech typů škol. ...

Kyberprostor - dobrý sluha, ale zlý pán

clanek
Nebezpečných jevů v kyberprostoru je velmi mnoho. Nejzranitelnější skupinou jeho uživatelů, v dne...
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285 - 595 01, Velká Bíteš, tel. 566 532 442, email: reditelna.zs@zsdpnbites.cz
ZŠ Velká Bíteš

Created by © 2014 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy